Friday, August 24, 2012

สัมภาษณ์หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม

รายการ Miracle Of Life สัมภาษณ์หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม ครับ สัมภาษณ์ถึงประวัติความเป็นมา ก่อนที่จะเป็นหมอดู จนถึงปัจจุบันครับ ได้แง่คิดดีเหมือนกัน ครับ
No comments:

Post a Comment